De fundamenten van uw dakbedekking liggen in de daktimmer. De timmerwerken, gordingen en kepers of spanten. Hetzij met een traditionele gording-keeper constructie of een zelfdragend spanten constructie. Stuk voor stuk het werk van een gespecialiseerd vakman.

Daktimmer specialist

Juist omdat een daktimmer zo een belangrijk item is in uw dak, het moet echter een goede stabiliteit en een perfecte lastenverdeling hebben, is het zeer belangrijk dat de daktimmer door een gespecialiseerde vakman geplaatst wordt. JLB heeft de nodige kennis opgebouwd om de basisconstructie volgens de regels van de kunst op te trekken.

JLB staat voor een vakkundige uitvoering van al uw daktimmerwerken, zowel voor nieuwbouw als renovatie. De huidige richtlijnen voor isolatie en luchtdichtheid worden daarbij nauwkeurig opgevolgd. Zo kan u niet alleen genieten van een warmtewinst tot 25%, maar kan u ook aanspraak maken op subsidies van verschillende instanties.

Soorten hout daktimmer

De meest gebruikte houtsoort is Oregon. Juist omdat Oregon een zeer sterke houtsoort is. En anderzijds is het ook in grotere lengtes verkrijgbaar dan veel andere houtsoorten. Wij raden onze klanten het Oregonhout te behandelen met een houtbeschermingsproduct.

Daarnaast hebt u nog Roodnoorse den waarvan de lengte beperkt is tot 5 à 6 meter. En ook een veelgebruikt soort hout is Epicia. Epicia is ook wel beter bekend als Inlandse den of Vurenhout.

Traditionele dakstructuur (gordingen)

Bij de keuze van een traditionele opbouw wordt de constructie gedragen door de muurplaten die aan het metselwerk bevestigd zijn. Op de muurplaten worden de kepers bevestigd die schuin oplopen van de goot naar de nok. De kepers worden op bepaalde afstanden loodrecht ondersteund door gordingen die ingemetseld moeten worden in de muren of steunen op een A-spant.

De gordingen lopen evenwijdig met de dakgoot. De afstand tussen de gordingen hangt af van de helling van het dak en van de houtsoort. De kepers worden op de gordingen vastgemaakt door nageling. Voor oversteken en andere speciale dakdelen moet een aangepast timmerwerk gemaakt worden dat bekleed wordt met een afwerking.

Spantendak (geprefabriceerde dakspantenstructuur)

De andere mogelijkheid is een spantendak. Een spantendak is een geheel van houtelementen die aan elkaar gezet worden door toepassing van het vakwerkprincipe. Een spantendak kan door een fabriek op maat gemaakt worden of kan ter plaatse in zijn geheel getimmerd worden door een timmerman.

Vermits het een zelfdragende structuur is die niet ondersteund moet worden door muren, resulteert een spantendak in een grotere flexibiliteit bij de inrichting van de ruimtes. Er zijn grotere overspanningen mogelijk dan bij traditionele opbouw.

Dakkapellen, dakramen, … ?

Dakkapellen, oversteken, dakramen en dakvormen, u ziet het overal. Dus waarom bij uzelf dan niet? Er is heel veel mogelijk. Leg het ons uit en wij passen ons graag aan naar uw wensen.